Rotary Merelbeke-Melle

Wat is Rotary en waar staan we voor?

Als Rotary Merelbeke-Melle maken we deel uit van Rotary International. Dit is een belangrijke serviceorganisaties die als enige een consultatieve stem heeft bij de VN en bij UNECSO. Rotary is een vereniging waar vrienden met verschillende achtergronden samenkomen om samen iets te beleven en te ondernemen.

Vriendschap is de kern van ons verhaal.

De stichter van Rotary (Paul Harris) beschreef het fundament van de organistatie als volgt : “Friendship was the foundation rock on which Rotary was built and tolerance is the element which holds it together.” Vriendschap zien we als basis voor service. De leden verenigen zich onder het motto: Service above Self

Service above self

Rotary is meer dan een vriendengroep met leden uit verschillende vakgebieden. Hoewel vriendschap centraal staat, is dienstbetoon (hulp aan de gemeenschap, die zich richt op de meest kritieke problemen van dit moment) onze belangrijkste doelstelling. Het internationale jaarthema 2019-20Rotary connects the world zet deze visie extra in de kijker. Om dit sociaal engagement te verwezenlijken, verwerven wij fondsen waarmee we verschillende sociale, pedagogische, medische en andere projecten in de regio, nationaal en wereldwijd, steunen.

Het clubleven van Rotary Merelbeke-Melle

Tweewekelijks hebben de clubleden de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het kan gaan om een gezellig samenzijn maar er zijn ook boeiende sprekers uit diverse disciplines. Soms kunnen bijeenkomsten vervangen worden door bedrijfsbezoeken, tentoonstellingen, bezoeken aan andere clubs of een themareis.

Elk lid maakt deel uit van een werkgroep. Zo is er bijvoorbeeld een "commissie" die verantwoordelijk is voor fundraising, aanbrengen en opvolging van de projecten, interne werking van de club of het beheren van de externe communicatie.

Rotary Merelbeke-Melle als diverse jonge club

Rotary Merelbeke-Melle is een jonge club die in het begin van 2020 zal worden bezegeld met het charter. Tijdens het werven van onze leden dragen wij diversiteit hoog in het vaandel. Getuige hiervan is de gemiddelde leeftijd van ongeveer 45 jaar en een goede genderbalans (40%/ 60%). Hierdoor blaakt de club van enthousiasme om zich in te zetten voor de noodlijdenden in onze samenleving!

Wil je ons leren kennen, kom dan zeker langs op onze clubavonden, elke 2de en 4de donderdag van de maand in restaurant "La Traverse" in Merelbeke